RB ESPI 6/2016 | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB ESPI 6/2016 | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”), zwołując na dzień 3 marca 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („WZ”), w załączeniu przekazuje ogłoszenie o WZ, treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad WZ oraz informacje o proponowanej zmianie statutu Spółki.

Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej Emitenta: www.leonidascapital.pl/walne-zgromadzenie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 3 marca 2016 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska-Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska z siedzibą we Wrocławiu (ul. Ruska 3/4, 50-079 Wrocław).

WZ_2016-03-03_zmiany_statutu
WZ_2016-03-03_projekty_uchwal
WZ_2016-03-03_ogloszenie