RB ESPI 13/2016 | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB ESPI 13/2016 | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”), zwołując na dzień 30 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („WZ”), przekazuje ogłoszenie o WZ, treść projektów uchwał oraz informacje na temat proponowanych zmian statutu Emitenta, które będą przedmiotem obrad WZ. Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej Spółki: www.leonidascapital.pl/walne-zgromadzenie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 30 czerwca 2016 r. o godz. 8:30 w Kancelarii Notarialnej spółka cywilna M. Lenart I. Roczniak we Wrocławiu (kod pocztowy 53-521) przy ul. Skwierzyńskiej 21, lok. 16, IV piętro.

24414432_WZ_2016-06-30_zmiany_statutu

24414432_WZ_2016-06-30_projekty_uchwal

24414432_WZ_2016-06-30_ogloszenie