RB ESPI 27/2016 | Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta

RB ESPI 27/2016 | Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta

Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 15 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na mocy której przyjęta została strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta. Dokument ten stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Strategia rozwoju – Plik