RB ESPI 33/2016 | Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

RB ESPI 33/2016 | Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej „Emitent”) informuje, że warunki zawieszające dotyczące dwóch umów, o których mowa w raporcie bieżącym nr 30/2016 opublikowanym przez Emitenta 6 września 2016 r. zostały spełnione. W związku z powyższym sprzedaż wszystkich posiadanych przez Emitenta udziałów (w liczbie 984) spółki Red Pharma Laboratories Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie doszła do skutku.