RB ESPI 34/2016 | Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

RB ESPI 34/2016 | Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Tech Invest Group S.A. (dalej: Spółka), informuje iż w dniu 22 września 2016 roku otrzymał powiadomienie od członka Rady Nadzorczej – Mariusza Muszyńskiego, dotyczące transakcji na akcjach Spółki dokonanych przez podmiot powiązany, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Treść Powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Załącznik