RB ESPI 42/2016 | Przyjecie oferty nabycia udziałów spółki WDB Healthcare sp. z o.o.

RB ESPI 42/2016 | Przyjecie oferty nabycia udziałów spółki WDB Healthcare sp. z o.o.

Zarząd Tech Invest Group S.A. (dalej: TIG, Spółka), informuje, iż otrzymał ofertę nabycia 70% udziałów spółki WDB Healthcare Sp. z o.o. (dalej: „WDBHC”) od spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. oraz przyjął wskazaną ofertę. Cena nabycia udziałów WDB HC została ustalona na 77.000 zł. Szczegółowe warunki transakcji zostaną ustalone przez strony w umowie nabycia udziałów. Umowa nabycia udziałów zostanie zawarta w terminie do 30.09.2016r. O realizacji transakcji Spółka poinformuje w kolejnym komunikacie.

WDB HC jest podmiotem zajmującym się rynkiem prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej, oferującym Międzynarodowe jak i Krajowe Prywatne Ubezpieczenia Zdrowotne, zarówno w wersji indywidualnej jak i grupowej.