RB ESPI 20/2017 | Odstąpienie od potencjalnej transakcji, o której mowa w raporcie bieżącym nr 2/2017

RB ESPI 20/2017 | Odstąpienie od potencjalnej transakcji, o której mowa w raporcie bieżącym nr 2/2017

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej „TIG”) informuje, iż mając na uwadze ryzyka Potencjalnej Transakcji, o której mowa w raporcie bieżącym nr 2/2017 oraz konieczność dofinansowania Grupy Jaguar S.A. na poziomie wyższym niż zakładano, TIG odstąpił od działań mających na celu realizację Potencjalnej Transakcji. Potencjalna Transakcja nie dojdzie do skutku.