RB ESPI 33/2017 | Notyfikacje z art. 19 Rozporządzenia MAR

RB ESPI 33/2017 | Notyfikacje z art. 19 Rozporządzenia MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Emitent”) w załączeniu przekazuje otrzymane w dniu 11 grudnia 2017 r. informacje sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (Rozporządzenie MAR) – trzy powiadomienia.

29183841_Pretium

29183841_Kurtier

29183841_Mateusz_Holly