RB ESPI 2/2018 | Dokapitalizowanie SatRevolution S.A.

RB ESPI 2/2018 | Dokapitalizowanie SatRevolution S.A.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („TIG”, „Emitent”) informuje, iż 20 marca 2018 r. zawarta została umowa inwestycyjna („Umowa”) pomiędzy akcjonariuszami SatRevolution S.A. (w tym TIG) a dwoma podmiotami („Inwestorzy”) prowadzącymi działalność inwestycyjną i realizującymi organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt BRIdge Alfa, w tym Kvarko Sp. z o.o. („Kvarko”).

Zgodnie z Umową SatRevolution S.A. pozyska na rozwój 3 mln zł, z czego 600 tys. zł jako wkład pieniężny za nowo wyemitowane akcje (każdy z Inwestorów po 210.000 akcji – uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SatRevolution S.A. o ich emisji oraz umowy objęcia akcji z dnia 20 marca 2018 r.) oraz 2,4 mln zł jako bezzwrotny grant na podstawie umów z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Po rejestracji akcji w KRS TIG będzie posiadał 8,80%, a Kvarko 10,00% w kapitale zakładowym SatRevolution S.A. TIG posiada 1/3 kapitału zakładowego Kvarko.

Działalność SatRevolution S.A. skupiona jest na projektowaniu i produkcji (docelowo seryjnej) sztucznych satelitów na potrzeby międzynarodowych agencji kosmicznych oraz innych podmiotów, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego.