RB ESPI 3/2018 | Notyfikacja z art. 19 Rozporządzenia MAR

RB ESPI 3/2018 | Notyfikacja z art. 19 Rozporządzenia MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść otrzymanego przez Spółkę w dniu 30 marca 2018 r. powiadomienia sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (Rozporządzenie MAR).

Jednocześnie Emitent informuje, że przedmiotowe powiadomienie dotyczy obligacji serii A1, o których Spółka informowała opublikowanymi za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (system EBI) raportami bieżącymi nr 4/2018 i 5/2018.

Plik do pobrania.