RB ESPI 7/2018 | Informacja o emisji obligacji serii A2

RB ESPI 7/2018 | Informacja o emisji obligacji serii A2

Raport bieżący 7/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do opublikowanego przez Tech Invest Group S.A. („Spółka”) raportu bieżącego nr 4/2018, Zarząd Spółki informuje, iż emisja obligacji serii A2 Spółki nie doszła do skutku.