RB ESPI 13/2018 | Inwestycja spółki celowej – Hyperlab Solution Sp. z o.o.

RB ESPI 13/2018 | Inwestycja spółki celowej – Hyperlab Solution Sp. z o.o.

Raport bieżący 13/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („TIG”, „Emitent”) informuje, iż 19 czerwca 2018 r. zawarta została umowa inwestycyjna („Umowa”) pomiędzy nowopowstałą spółką Hyperlab Solution sp. z o.o. („Hyperlab Solution”) a czterema podmiotami, z czego dwoma prowadzącymi działalność inwestycyjną i realizującymi organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt BRIdge Alfa, w tym Kvarko ASI Sp. z o.o. („Kvarko”).

Hyperlab Solution pozyskał na rozwój środki pieniężne w kwocie 1 mln zł, a Kvarko objęło 30,00% udziałów w tej spółce. TIG posiada 1/3 kapitału zakładowego Kvarko.

Działalność Hyperlab Solution skupi się na opracowaniu autorskich algorytmów przetwarzania danych teledetekcyjnych, w tym hiperspektralnych. Hyperlab Solution będzie rozbudowywać unikatową bazę danych obiektów i zjawisk w postaci rozległych bibliotek, co umożliwi identyfikację i kartowanie m.in. wód, gleb, zanieczyszczenia powietrza czy nielegalnych wysypisk śmieci.

Teledetekcja hiperspektralna dostarczy szczegółowych danych oraz narzędzi do zastosowania w analizach środowiska. Odbiorcami rozwiązania będą klienci instytucjonalni, przemysł oraz firmy związane z ochroną przyrody. Technologia pozwoli wyeliminować konieczność bezpośredniego poboru prób i pomiaru metodami tradycyjnymi, a co za tym idzie – badać zjawiska naturalne bądź zagrożenia antropogeniczne bez bezpośredniej ingerencji.