RB ESPI 17/2018 | Notyfikacja z art. 19 Rozporządzenia MAR

RB ESPI 17/2018 | Notyfikacja z art. 19 Rozporządzenia MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść otrzymanego przez Spółkę w dniu 29 sierpnia 2018 r. powiadomienia sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (Rozporządzenie MAR).

31192509_Pretium_-_art._19_MAR.pdf