RB ESPI 12/2019 | Notyfikacje z art. 19 Rozporządzenia MAR

RB ESPI 12/2019 | Notyfikacje z art. 19 Rozporządzenia MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Tech Invest Group S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje powiadomienia otrzymane zgodnie z art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (Rozporządzenie MAR) – nabycie akcji Spółki w dniu 9 września 2019 r.

34107485_MH_-_art._19_MAR

34107485_PK_-_art._19_MAR

34107485_Pretium_-_art._19_MAR