RB ESPI 15/2019 | Zmiana terminu wykupu obligacji serii

RB ESPI 15/2019 | Zmiana terminu wykupu obligacji serii

Zarząd Tech Invest Group S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 11.12.2019 r., w wyniku zawarcia porozumień z obligatariuszami, zmianie uległy warunki emisji wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii A w zakresie przesunięcia terminu ich wykupu z 11.12.2019 r. na 11.03.2020 r.

O emisji obligacji serii A Spółka informowała raportem bieżącym nr 32/2017.