RB EBI 3/2020 | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 marca 2020 r.

RB EBI 3/2020 | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 marca 2020 r.

Zarząd Tech Invest Group S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje informacje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („WZ”): ogłoszenie (które zawiera również informacje o proponowanych zmianach statutu) oraz treść projektów uchwał.

WZ zwołuje się na 19 marca 2020 r., godz. 8:30. Odbędzie się ono w siedzibie Spółki, pod następującym adresem: Tech Invest Group S.A., ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka.

Adres strony internetowej z pełną dokumentacją dotyczącą WZ: www.tigsa.pl/walne-zgromadzenie (zakładki: Relacje inwestorskie -> Walne Zgromadzenie).