RB ESPI 2/2020 | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 marca 2020 r.

RB ESPI 2/2020 | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 marca 2020 r.

Zarząd Tech Invest Group S.A. _”Spółka”_ w załączeniu przekazuje informacje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki _”WZ”_: ogłoszenie _które zawiera również informacje o proponowanych zmianach statutu_ oraz treść projektów uchwał.

WZ zwołuje się na 19 marca 2020 r., godz. 8:30. Odbędzie się ono w siedzibie Spółki, pod następującym adresem: Tech Invest Group S.A., ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka.

Adres strony internetowej z pełną dokumentacją dotyczącą WZ: www.tigsa.pl/walne-zgromadzenie _zakładki: Relacje inwestorskie -> Walne Zgromadzenie_.