RB ESPI 3/2020 | SatRevolution S.A. – dofinansowanie kwotą 33,4 mln zł na budowę konstelacji satelitów

RB ESPI 3/2020 | SatRevolution S.A. – dofinansowanie kwotą 33,4 mln zł na budowę konstelacji satelitów

Zarząd Tech Invest Group S.A. _dalej: „TIG”, „Emitent”_ informuje, iż w dniu 21 lutego 2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 5/1.1.1/2019 „Technologie kosmiczne” _Priorytet I PO IR 2014-2020, Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”_. Spośród 33 wniosków do dofinansowania wybranych zostało 15 projektów, w tym projekt „Opracowanie rewolucyjnej usługi obrazowania Ziemi przy użyciu satelitarnej konstelacji REC”, który będzie realizowany przez SatRevolution S.A. we współpracy z Politechniką Wrocławską _dalej: „Projekt REC”_.

Spośród wszystkich wybranych w tym konkursie przedsięwzięć Projektowi REC przyznano największą kwotę dofinansowania, tj. 33.431.698,63 zł. Wartość całego Projektu REC opiewa na 53.142.392,72 zł.

Zarząd SatRevolution S.A. _dalej: „SatRev”_ szacuje, że ok. 90% realizacji i kwoty dofinansowania przypadnie SatRev, a ok. 10% Politechnice Wrocławskiej.

Przedmiotowy projekt będzie polegał na budowie i wyniesieniu na orbitę konstelacji 8 nanosatelitów obserwacyjnych, które będą w stanie obrazować większość obszarów Ziemi w ok. 32-godzinnych interwałach, w wysokiej rozdzielczości 1 m, co na rynku komercyjnym stanowi innowację w ujęciu globalnym. Pozwoli to zaoferować atrakcyjny wachlarz zaawansowanych usług z zakresu technologii kosmicznej.

Zarząd SatRevolution S.A. szacuje, że popyt na usługi SatRev będzie wysoki. Przewiduje się, że rynek nano- i mikrosatelitów wzrośnie z 1,5 mld USD w 2019 r. do 3,6 mld USD w 2024 r. i dalej będzie rósł – do nawet ponad 5 mld do 2027 roku.

Przedmiotowy projekt to pierwszy etap budowy większej konstelacji, która docelowo ma pozwolić SatRev na obrazowanie Ziemi w czasie rzeczywistym.

Przewidziany czas realizacji Projektu REC wynosi 3 lata od maja 2020 r.

Udział TIG w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów SatRev: 7,52%.
Udział Kvarko ASI Sp. z o.o. w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów SatRev: 9,53%.
Udział TIG w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Kvarko ASI Sp. z o.o.: 33,33%.