RB ESPI 7/2020 | Zawiadomienie w związku z przekroczeniem ustawowych progów w ogólnej liczbie głosów (pełnomocnictwo na WZ)

RB ESPI 7/2020 | Zawiadomienie w związku z przekroczeniem ustawowych progów w ogólnej liczbie głosów (pełnomocnictwo na WZ)

Zarząd Tech Invest Group S.A. w załączeniu przekazuje treść zawiadomienia otrzymanego w dniu 19 marca 2020 r.

zawiadomienie_pelnomocnictwo