RB EBI 9/2020 | Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

RB EBI 9/2020 | Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Zarząd Tech Invest Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 maja 2020 r. Pan Mateusz Holly złożył rezygnację (z dniem 21 maja 2020 r.) z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.