RB ESPI 22/2020 | Informacja o planowanym dokapitalizowaniu

RB ESPI 22/2020 | Informacja o planowanym dokapitalizowaniu

W nawiązaniu do opublikowanych przez Tech Invest Group ASI S.A. _”Spółka”, „Emitent”, „TIG”_ raportów bieżących nr 6/2020, 10/2020 i 15/2020 Zarząd Spółki informuje, że otrzymał od potencjalnego inwestora _”Potencjalny Inwestor”_ datowane na dzień 30 maja 2020 r. pismo, w którym Potencjalny Inwestor potwierdził wolę realizacji inwestycji w TIG.

Emitent nadal potwierdza zainteresowanie, aby Potencjalny Inwestor dokapitalizował TIG poprzez objęcie nowo emitowanych akcji. Z uwagi jednak na brak zawarcia umowy z Potencjalnym Inwestorem w dniu 1 czerwca 2020 r., mając na uwadze wskazane w raportach bieżących nr 17/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020 cele inwestycyjne Emitenta, które Spółka planuje jak najszybciej zrealizować, Zarząd Spółki podjął decyzję o przeprowadzeniu oferty akcji, która będzie skierowana również do innych podmiotów.

Środki pozyskane z emisji akcji zostaną wykorzystane zgodnie z polityką inwestycyjną i strategią inwestycyjną TIG. Celem Spółki jest objęcie akcji/udziałów perspektywicznych podmiotów, które w opinii Emitenta mogą cechować się potencjalną wysoką stopą zwrotu, w tym przede wszystkim:

– Shuttout Ltd.,
– DEBN Sp. z o.o.,
– Bioceltix S.A.,
– SatRevolution S.A.

Zarząd Spółki podejmie działania mające na celu najpierw zwołanie Walnego Zgromadzenia TIG, które w porządku obrad będzie miało podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji, a następnie przeprowadzenie procesu emisji. Intencją Zarządu TIG jest, aby cena emisyjna jednej akcji wyniosła nie mniej niż 1,00 zł, przy czym parametry oferty nie zostały jeszcze określone.