RB ESPI 25/2020 | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 r.

RB ESPI 25/2020 | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Zarząd Tech Invest Group ASI S.A. _”Spółka”_ w załączeniu przekazuje informacje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki _”WZ”_: ogłoszenie oraz treść projektów uchwał.

WZ zwołuje się na 31 sierpnia 2020 r., godz. 10:00. Odbędzie się ono w siedzibie Spółki, pod następującym adresem: Tech Invest Group ASI S.A., ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka.

Adres strony internetowej z pełną dokumentacją dotyczącą WZ: www.tigsa.pl/walne-zgromadzenie _zakładki: Relacje inwestorskie -> Walne Zgromadzenie_.

ZWZ_TIG_2020-08-31_projekty_uchwal

ZWZ_TIG_2020-08-31_ogloszenie