RB ESPI 26/2020 | QNA Technology Sp. z o.o. – pozyskanie inwestorów

RB ESPI 26/2020 | QNA Technology Sp. z o.o. – pozyskanie inwestorów

Zarząd Tech Invest Group ASI S.A. _dalej: „Emitent”, „TIG”_ informuje o powzięciu przez TIG informacji, że:

1_ w dniu 5 sierpnia 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników QNA Technology Sp. z o.o. _dalej: „Spółka”, „QNA Technology”_, które podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki ze 105.000,00 zł _1050 udziałów_ do 109.000,00 zł _1090 udziałów_ poprzez utworzenie 40 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy;

2_ w dniu 6 sierpnia 2020 r. dwóch inwestorów objęło ww. udziały po cenie emisyjnej 37.500,00 zł za jeden udział, co oznacza wycenę QNA na poziomie 40.875.000,00 zł post-money _wkład pieniężny_.

QNA Technology to start-up nanotechnologiczny rozwijający technologię produkcji półprzewodnikowych kropek i tuszów kwantowych. Nanomateriały mają potencjał, by zrewolucjonizować rynek wyświetlaczy, zabezpieczeń antypodróbkowych czy fotowoltaiki. Analitycy szacują, że sam rynek komponentów i rozwiązań wykorzystujących kropki kwantowe w 2020 r. osiągnie globalną wartość ponad 11 mld USD.

Spółka staje się zauważalnym, docenianym graczem na nanotechnologicznym rynku. Skupiając się na innowacyjności prowadzonych badań, weszła do grona liderów w rozwoju technologii kropek kwantowych. Udoskonaliła własną metodę produkcji, pozyskała finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na pracę nad tuszami kwantowymi.

Aktualnie QNA Technology koncentruje wysiłki na rozwoju Deep Blue Quantum Dots. Jest jedyną firmą w Europie Środkowo-Wschodniej oferującą tak wysokiej jakości bezkadmowe niebieskie _“deep blue”_ kropki kwantowe. Zespół R&D jest gotowy do testów pilotażowych i walidacji materiałów po stronie klientów i partnerów.

Aktualnie Kvarko ASI Sp. z o.o. _dalej: „Kvarko”_ posiada 200 udziałów QNA, tj. 19,05% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów.
Po rejestracji nowych udziałów w KRS udział Kvarko w QNA wyniesie 18,35%.
Udział TIG w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Kvarko wynosi 33,33%.