RB EBI 19/2020 | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 listopada 2020 r.

RB EBI 19/2020 | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 listopada 2020 r.

Zarząd Tech Invest Group ASI S.A. („Spółka”), zwołując Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („WZ”), przekazuje wymagane dokumenty.

Informacje o zamierzonych zmianach statutu znajdują się w ogłoszeniu.
Proponowany tekst jednolity statutu stanowi projekt jednej z uchwał.

WZ zwołuje się na 25 listopada 2020 r., godz. 10:30. Odbędzie się ono w siedzibie Spółki, pod następującym adresem: Tech Invest Group ASI S.A., ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka.

Adres strony internetowej z pełną dokumentacją dotyczącą WZ: www.tigsa.pl/walne-zgromadzenie (zakładki: Relacje inwestorskie -> Walne Zgromadzenie).

125609-wz-tig-2020-11-25-spr.-zarzadu-aport

125608-wz-tig-2020-11-25-opinia-biegly

125607-wz-tig-2020-11-25-wycena-erato

125606-wz-tig-2020-11-25-opinia-zarzadu-pp-cena

125605-wz-tig-2020-11-25-projekty-uchwal

125604-wz-tig-2020-11-25-ogloszenie