RB ESPI 24/2016 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 30 czerwca 2016 r.

RB ESPI 24/2016 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 30 czerwca 2016 r.

Zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 30 czerwca 2016 r. („WZ”):

– Pretium Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA posiadająca 11.100.000 głosów na WZ wynikających z 11.100.000 akcji Spółki (37,30% głosów na WZ i 32,45% w ogólnej liczbie głosów),

– Pan Mariusz Muszyński posiadający 2.300.000 głosów na WZ wynikających z 2.300.000 akcji Spółki (7,73% głosów na WZ i 6,72% w ogólnej liczbie głosów),

– Pan Mateusz Holly posiadający 12.373.661 głosów na WZ wynikających z 12.373.661 akcji Spółki (41,58% głosów na WZ i 36,17% w ogólnej liczbie głosów),

– Pan Krzysztof Cichecki posiadający 3.985.261 głosów na WZ wynikających z 3.985.261 akcji Spółki (13,39% głosów na WZ i 11,65% w ogólnej liczbie głosów).