RB ESPI 26/2016 | Rozwiązanie komitetu audytu

RB ESPI 26/2016 | Rozwiązanie komitetu audytu

Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitenta”) informuje, iż w dniu 15 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki, w związku ze stabilną sytuacją Emitenta, podjęła uchwałę w sprawie rozwiązania komitetu audytu, o którym Emitent informował raportami bieżącymi nr 19/2016 i nr 22/2016 opublikowanymi za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).