RB ESPI 38/2016 | Uruchomienie przez spółkę portfelową innowacyjnej aplikacji stado.pl

RB ESPI 38/2016 | Uruchomienie przez spółkę portfelową innowacyjnej aplikacji stado.pl

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 21 września 2016 r. spółka zależna od Emitenta – Farm Innovations Sp. z o.o. uruchomiła pierwszą polską aplikację na urządzenia mobilne dedykowaną hodowcom bydła mlecznego – „stado.pl”. Za jej projekt i realizację odpowiedzialna jest grupa ekspertów rynku rolnego ściśle współpracująca z hodowcami bydła. Ta innowacyjna aplikacja stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego sektora rolniczego, a jej celem jest wsparcie rolników w efektywnym zarządzaniu gospodarstwem.

Farm Innovations Sp. z o.o. za pośrednictwem spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. rozpoczęła także współpracę z wiodącym Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Efektem czego jest powstanie dedykowanego rolnikom produktu ubezpieczeniowego, ze specjalnie przygotowanym zakresem ochrony, niedostępnym dotychczas na rynku polskim. Ubezpieczenie będzie dostępne tylko dla użytkowników narzędzia stado.pl.

Aplikacja stado.pl jest dostępna na platformach Google Play (system Android).

Spółka powzięła przedstawione wyżej informacje w dniu 23 września 2016 r.

Emitent posiada 40% udziałów Farm Innovations Sp. z o.o. Wyniki finansowe Farm Innovations Sp. z o.o. mogą mieć wpływ na sprawozdania finansowe Emitenta:
– jednostkowe w związku z potencjalnym wzrostem wartości spółki Farm Innovations Sp. z o.o.,
– skonsolidowane poprzez ujęcie w nim wyniku Farm Innovations Sp. z o.o. (jako jednostki stowarzyszonej).