RB ESPI 54/2016 | Realizacja zysku z części inwestycji

RB ESPI 54/2016 | Realizacja zysku z części inwestycji

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniach 3 i 4 listopada 2016 r. Spółka dokonała sprzedaży 53.000 akcji serii B T-Bull S.A. za łączną kwotę 4.325.300,00 zł.

Stronami nabywającymi są fundusze inwestycyjne o ugruntowanej pozycji rynkowej, których obecność w akcjonariacie T-Bull S.A., w opinii Zarządu Emitenta, może mieć wpływ na zwiększenie wiarygodności T-Bull S.A. oraz na pozytywny wizerunek tej spółki na rynku kapitałowym, a w konsekwencji może przełożyć się na jej (wartość w tym wartość pakietu pozostającego w posiadaniu TIG).

Po przedmiotowych transakcjach Emitent posiada 115.816 akcji T-Bull S.A. stanowiących 10,51% w kapitale zakładowym tej spółki.