Kvarko Sp. z .o.o. (BRIdge Alfa) – Łączna wartość projektu to 30 mln zł.

Kvarko Sp. z .o.o. (BRIdge Alfa) – Łączna wartość projektu to 30 mln zł.

Kvarko to spółka celowa, która w ramach programu BRIdge Alfa będzie inwestowała w podmioty charakteryzujące się dużym potencjałem wzrostu i zwrotu z inwestycji. Łączna wartość projektu to 30 mln zł, z czego 24 mln zł będzie objęta dofinansowaniem z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W chwili obecnej Kvarko oczekuje na podpisanie z NCBiR umowy w tym zakresie.

Warto wskazać, że w ramach konkursu BRIdge Alfa złożonych zostało 112 wniosków, z których jedynie 19 zostało zarekomendowanych do dofinansowania. Kvarko znalazł się na czwartym miejscu pod względem liczby przyznanych punktów.

Strategia inwestycyjna Kvarko zakłada finansowanie projektów naukowych i technologicznych będących innowacją produktową lub procesową i znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju, reprezentujących w pierwszej kolejności branże i sektory z obszaru biogospodarki rolno-spożywczej, leśno-drzewnej i środowiskowej. Zakłada się pozyskiwanie projektów B+R z polskich jednostek naukowych.