RB ESPI 11/2017 | Wyniki finansowe za I kwartał 2017 r.

RB ESPI 11/2017 | Wyniki finansowe za I kwartał 2017 r.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta i jego grupy kapitałowej za I kwartał 2017 r. (wybrane pozycje). Kompletny raport spełniający wymogi Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zostanie opublikowany w dniu 15 maja 2017 r. za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (system EBI).

Załącznik
TIG_I_GK_TIG_1Q2017