RB ESPI 12/2017 | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tech Invest Group S.A. na dzień 30 czerwca 2017 r.

RB ESPI 12/2017 | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tech Invest Group S.A. na dzień 30 czerwca 2017 r.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”) niniejszym przekazuje informacje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”): ogłoszenie, treść projektów uchwał oraz informacje na temat proponowanych zmian statutu Spółki.

ZWZ odbędzie się 30 czerwca 2017 r. o godz. 14:00 w siedzibie Spółki, tj. w Wysokiej przy ul. Jasnej 9, 52-200 Wysoka, sala konferencyjna.

TIG_ZWZ_2017-06-30_zmiany_statutu
TIG_ZWZ_2017-06-30_projekty_uchwal
TIG_ZWZ_2017-06-30_ogloszenie