RB ESPI 14/2017 | Uzyskanie przez spółkę zależną WDB HealthCare Sp. z o.o. statusu Lloyd’s Coverholder

RB ESPI 14/2017 | Uzyskanie przez spółkę zależną WDB HealthCare Sp. z o.o. statusu Lloyd’s Coverholder

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Emitent”, „TIG”) informuje, iż w dniu 8 czerwca 2017 r. spółka zależna od TIG, WDB HealthCare Sp. z o.o. („WDB HC”), otrzymała status Lloyd’s Coverholder.

Coverholder to lokalny przedstawiciel Lloyd’s, który jest upoważniony do prowadzenia własnej oceny ryzyk ubezpieczeniowych, ich akceptacji oraz wystawiania polis w imieniu Lloyd’s (syndykatów Lloyd’s).

Lloyd’s jest światowym potentatem ubezpieczeniowym, obecnym w ponad 200 państwach i terytoriach. W przeciwieństwie do większości ubezpieczeniowych marek, Lloyd’s nie jest spółką, lecz rynkiem, w ramach którego działają członkowie skupieni w syndykatach, którymi zarządzają agencje zarządzające. Według stanu na dzień 31.12.2016 r. Lloyd’s na całym świecie skupiał 99 syndykatów, 57 agencji zarządzających i 3859 coverholderów.

W 2016 r. Lloyd’s posiadał przypis składki na poziomie 29,9 mld GBP i osiągnął zysk brutto w wysokości 2,1 mld GBP. Trzy wiodące światowe agencje ratingowe w 2016 r. potwierdziły pozycję finansową Lloyd’s – Standard&Poor’s: ocena A+ _strong_, Fitch: ocena AA- _very strong_, A.M.Best: ocena A _excellent_.

Przynależność do struktur Lloyd’s jest istotnym osiągnięciem z perspektywy zarówno WDB HC, jak i całej grupy kapitałowej TIG.

Na obecnym etapie rozwoju WDB HealthCare Sp. z o.o. będzie skupiona na oferowaniu unikalnych na polskim rynku międzynarodowych ubezpieczeń zdrowotnych Lloyd’s zapewniających ochronę i dostęp do leczenia i diagnostyki w najlepszych ośrodkach medycznych na całym świecie.

W opinii Zarządu WDB HC, uzyskanie statusu Coverholder Lloyd’s będzie miało bardzo istotny wpływ na rozwój i wyniki finansowe WDB HC. To z kolei, w opinii Zarządu TIG, znajdzie odzwierciedlenie w przyszłych skonsolidowanych wynikach grupy kapitałowej TIG.

WDB HC jest spółką zależną wobec Emitenta. TIG posiada 70,00% jej kapitału (udziałów).