RB ESPI 15/2017 | Umowa inwestycyjna z Shuttout Ltd. (platforma shuttout.com)

RB ESPI 15/2017 | Umowa inwestycyjna z Shuttout Ltd. (platforma shuttout.com)

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Emitent”, „TIG”) informuje, iż w dniu 19 czerwca 2017 r. Emitent zawarł umowę inwestycyjną („Umowa”) z Shuttout Ltd. z siedzibą w Rotherham (Wielka Brytania), wpisaną do Rejestru Spółek Anglii i Walii pod numerem 10497220 („Shuttout Ltd.”).

TIG obejmie 86 nowych udziałów Shuttout Ltd., które będą stanowiły 15,03% w jej kapitale zakładowym. Zgodnie z Umową uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Shuttout Ltd. oraz zaoferowanie Spółce nowych udziałów nastąpi do 30 czerwca 2017 r. Umowa zakłada, że w terminie jednego miesiąca od zarejestrowania przedmiotowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitent może dokonać sprzedaży 24 udziałów Shuttout Ltd. na rzecz nowych wspólników. W konsekwencji tego TIG osiągnie docelowy udział w kapitale zakładowym Shuttout Ltd. na poziomie 10,84%, który będzie wynikał z posiadania 62 udziałów tej spółki.

Shuttout Ltd. jest właścicielem serwisu shuttout.com. Idea tej platformy opiera się na społecznościowych konkursach fotograficznych kierowanych przede wszystkim do amatorów fotografii występujących w roli organizatorów, uczestników i jury. Dodanie zdjęcia do istniejącego konkursu może być realizowane przez uczestników w jednej z dwóch formuł:
– formuła, w której uczestnik uiszcza opłatę wpisową opiewającą na niewielką kwotę, a z uzyskanej w ten sposób puli zwycięzcy konkursów (a także ich organizatorzy – po rozszerzeniu funkcjonalności o możliwość tworzenia własnych konkursów) otrzymują nagrody pieniężne;
– formuła wyłącznie rozrywkowa, w której uczestnik nie wnosi żadnych opłat, co jest związane z brakiem możliwości wygrania nagrody.

Do sierpnia 2017 r. planowane jest rozszerzenie shuttout.com o funkcjonalność polegającą na tworzeniu przez uczestników tego serwisu własnych konkursów działających w powyższych formułach.

Wola zwycięstwa użytkowników shuttout.com przekłada się na propagowanie przez nich tego serwisu (chęć zdobycia jak największej ilości głosów), co jest istotne z perspektywy jego rozwoju.

Według najlepszej wiedzy Shuttout Ltd. oraz TIG, shuttout.com jest pierwszą platformą na świecie, która uwalnia ideę konkursów fotograficznych, umożliwiając każdemu uczestnikowi nie tylko dzielenie się swoimi zdjęciami, ale także, przy elemencie rywalizacji, zarabianie na wykonanych zdjęciach.

Działalność Shuttout Ltd. opiera się na modelu revenue share, czyli udziału w przychodach generowanych przez użytkowników. Pozostałe źródła przychodów (obecne lub przyszłe) to m.in.:
– konta premium dające dostęp do większej ilości funkcji,
– konta biznes (B2B) skierowane do marek, które uzyskują możliwość promocji biznesu, poprzez organizowanie angażujących społecznościowych konkursów fotograficznych dla klientów czy użytkowników danej marki,
– giełda fotograficzna (stock) umożliwiająca kupowanie zdjęć w formie elektronicznej lub fizycznej (np. plakaty),
– wyświetlane reklamy.

Shuttout.com jest funkcjonującym już przedsięwzięciem, którego dokapitalizowanie, w opinii Shuttout Ltd. i Emitenta, przełoży się na intensywny rozwój projektu.

Shuttout Ltd. jest podmiotem zorganizowanym według prawa brytyjskiego.