RB ESPI 16/2017 | Nabycie udziałów WDB HealthCare Sp. z o.o.

RB ESPI 16/2017 | Nabycie udziałów WDB HealthCare Sp. z o.o.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Emitent”, „TIG”) informuje, iż w dniu 21 czerwca 2017 r. Emitent nabył 300 udziałów WDB HealthCare Sp. z o.o. (30,00% kapitału zakładowego tej spółki), w konsekwencji czego TIG jest jedynym udziałowcem WDB HealthCare Sp. z o.o. („WDB HC”).

W opinii Zarządu Emitenta powyższe będzie miało pozytywne przełożenie na skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej TIG.

WDB HC jest lokalnym przedstawicielem Lloyd’s (Coverholder Lloyd’s). Na obecnym etapie rozwoju WDB HC jest skupiona na oferowaniu unikalnych na polskim rynku międzynarodowych ubezpieczeń zdrowotnych zapewniających ochronę i dostęp do leczenia i diagnostyki w najlepszych ośrodkach medycznych na całym świecie.

O przynależności WDB HC do struktur Lloyd’s Emitent informował raportem bieżącym nr 14/2017.