RB ESPI 22/2017 | Informacje finansowe – II kwartał 2016 r. (skonsolidowane)

RB ESPI 22/2017 | Informacje finansowe – II kwartał 2016 r. (skonsolidowane)

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje skonsolidowane wyniki grupy kapitałowej Emitenta (wybrane pozycje) za drugi kwartał 2017 r. oraz narastająco za dwa pierwsze kwartały 2017 r., wraz z danymi porównawczymi. Kompletny raport zawierający ostateczne wyniki i spełniający wymogi Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (dalej: „Regulamin ASO”) zostanie opublikowany za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (system EBI).

 

RAPORT – do pobrania