RB ESPI 25/2017 | Sprzedaż udziałów e-Portal Sp. z o.o.

RB ESPI 25/2017 | Sprzedaż udziałów e-Portal Sp. z o.o.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej „TIG”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 23 października 2017 r. Emitent sprzedał wszystkie posiadane przez siebie udziały w spółce e-Portal Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej (dalej „e-Portal”), tj. 4060 udziałów stanowiących 60,15% w kapitale zakładowym e-Portalu. Emitent podjął decyzję o zaprzestaniu działalności związanej z rozwojem platformy e-Portal w ramach Grupy Kapitałowej TIG oraz o odstąpieniu z zaangażowania kapitałowego/finansowego w e-Portal w konsekwencji negatywnego wyniku przeprowadzonej analizy możliwości rozwoju e-Portalu.