RB ESPI 29/2017 | Inwestycja w Farm Innovations Sp. z o.o. poprzez spółkę celową Kvarko

RB ESPI 29/2017 | Inwestycja w Farm Innovations Sp. z o.o. poprzez spółkę celową Kvarko

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej „TIG”, „Emitent”) informuje, iż 30 listopada 2017 r., Kvarko Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Kvarko”) zawarła umowę inwestycyjną (dalej „Umowa”) z Farm Innovations Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej (dalej „FI”), która jest właścicielem pierwszej polskiej aplikacji na urządzenia mobilne dedykowanej hodowcom bydła mlecznego, oraz wspólnikami FI, tj. Emitentem oraz trzema osobami fizycznymi.

Zgodnie z Umową Kvarko zainwestuje w FI 591.600,00 zł, w zamian za co obejmie 170 udziałów i będzie posiadała 29,82%-owy udział w kapitale zakładowym tej spółki. Udział TIG wyniesie natomiast 28,07%.

30 listopada 2017 r. zawarta została również umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie której FI otrzyma grant w postaci bezzwrotnego finansowania w kwocie 2.366.400,00 zł.

Łącznie FI pozyska na rozwój 2,96 mln zł.

TIG i Kvarko mają prawo dokonania zbycia całości udziałów FI. Intencją TIG jest, aby nastąpiło to przy znacznym wzroście wartości FI, w celu osiągnięcia przez Kvarko i TIG satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji.

TIG posiada 33,33%-owy udział w kapitale zakładowym Kvarko.