RB ESPI 11/2018 | Inwestycja spółki celowej – Hotel Application Sp. z o.o.

RB ESPI 11/2018 | Inwestycja spółki celowej – Hotel Application Sp. z o.o.

Raport bieżący 11/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („TIG”, „Emitent”) informuje, iż 6 czerwca 2018 r. pomiędzy Kvarko ASI Sp. z o.o. („Kvarko”) a nowopowstałą spółką Hotel Application Sp. z o.o. („Hotel Application”) zawarta została umowa inwestycyjna („Umowa”), zgodnie z którą Kvarko objęło 30% udziałów Hotel Application.

Na podstawie Umowy Hotel Application pozyska na rozwój 1,2 mln zł. Działalność Hotel Appliation skupiać się będzie na rozwoju dedykowanego hotelom systemu informatycznego przeznaczonego do wspierania organizacji różnego rodzaju wydarzeń (konferencji, targów, zjazdów itd.). Zaletą systemu – aplikacji HotelApp – będzie automatyzacja części funkcji poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych, m.in. algorytmów wykorzystujących uczenie maszynowe (ang. machine learning) i sztucznej inteligencji (ang. artifical intelligence, AI).

HotelApp umożliwi hotelom samodzielnie dystrybuować aplikację eventową wśród organizatorów eventów, którzy wynajmują przestrzeń hotelową. Z punktu widzenia hotelu system pełnić będzie funkcję organizacyjną (narzędzie informatyczne do zapewniania organizatorom eventów aplikacji konferencyjnej), jak i marketingową (możliwość bezpośredniego dotarcia z przekazem do uczestników konferencji).

Kvarko prowadzi działalność inwestycyjną, realizując organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt BRIdge Alfa. TIG posiada 1/3 kapitału zakładowego Kvarko.