RB ESPI 14/2018 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2018 r.

RB ESPI 14/2018 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2018 r.

Raport bieżący 14/2018

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”, „Emitent”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („WZ”), które odbyło się 29 czerwca 2018 r.:

– Mateusz Holly, któremu przysługiwało 11.510.961 głosów, tj. 43,25% głosów na WZ i 33,65% w ogólnej liczbie głosów Emitenta,

– Pretium Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, której przysługiwało 9.200.000 głosów, tj. 34,57% głosów na WZ i 26,89% w ogólnej liczbie głosów Emitenta,

– Mariusz Muszyński, któremu przysługiwało 2.300.000 głosów, tj. 8,64% głosów na WZ i 6,72% w ogólnej liczbie głosów Emitenta,

– Krzysztof Cichecki, któremu przysługiwało 3.601.675 głosów, tj. 13,53% głosów na WZ i 10,53% w ogólnej liczbie głosów Emitenta.