RB ESPI 15/2018 | Sprzedaż Unitax Service Sp. z o.o.

RB ESPI 15/2018 | Sprzedaż Unitax Service Sp. z o.o.

Raport bieżący 15/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2018 r. Spółka sprzedała wszystkie udziały Unitax Service Sp. z o.o. („Unitax”). Emitent był jedynym udziałowcem tej spółki.

Unitax nie prowadził działalności operacyjnej i zgodnie z wcześniej przekazywanymi przez Emitenta informacjami był przeznaczony do sprzedaży lub likwidacji.

Transakcja sprzedaży nie była dla Emitenta znacząca, jednak Spółka zdecydowała o publikacji informacji na ten temat ze względu przynależność Unitax do grupy kapitałowej Emitenta.