RB ESPI 19/2018 | Inwestycja w MagicVR.co Sp. z o.o.

RB ESPI 19/2018 | Inwestycja w MagicVR.co Sp. z o.o.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („TIG”, „Emitent”) informuje, iż 31 sierpnia 2018 r. zawarta została umowa inwestycyjna pomiędzy MagicVR.co Sp. z o.o. („MagicVR.co„), jej wszystkimi udziałowcami (w tym TIG) i dwoma inwestorami:

– Kvarko ASI Sp. z o.o. („Kvarko”) prowadząca działalność inwestycyjną i realizująca organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt BRIdge Alfa (TIG posiada 1/3 kapitału zakładowego oraz głosów w Kvarko),

– branżowy inwestor zewnętrzny będący osobą fizyczną, niepowiązany dotychczas z MagicVR.coani TIG, posiadający duże doświadczenie i wysokie kompetencje w produkcji gier, zdobyte w strukturach znaczącej korporacji jako deweloper oraz współwłaściciel (akcjonariusz).

MagicVR.co pozyskał na swój rozwój środki pieniężne w kwocie 1,5 mln zł, z czego 1,0 mln zł w ramach inwestycji przeprowadzonej przez Kvarko i 0,5 mln zł od inwestora zewnętrznego.

W konsekwencji powyższego Kvarko objęło 12,4% udziałów w tej spółce, a inwestor zewnętrzny 5,4%. Po rejestracji nowych udziałów TIG w sposób bezpośredni będzie natomiast posiadał w MagicVR.co 11,3% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

Pozyskane przez MagicVR.co środki pieniężne zostaną przeznaczone między innymi na projekt mający na celu stworzenie zaawansowanego i unikalnego oprogramowania stanowiącego symulator zachowań drogowych, przeznaczony do celów edukacyjno-szkoleniowych i oparty na wirtualnej rzeczywistości (technologia VR). Zostaną odzwierciedlone symulacje w zmiennych warunkach drogowych oraz scenariusze niebezpiecznych zdarzeń, które umożliwią kształcenie zdolności prowadzenia pojazdów w pełni bezpiecznych warunkach, zachowując realizm doznań.

Wdrożenie rozwiązań planowanych do realizacji w tym projekcie w założeniach przyczyni się do zwiększenia świadomości i umiejętności kierowców oraz w dłuższej perspektywie przełoży na poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Żadna dotychczasowa forma edukacyjna nie oferowała tego typu rozwiązań i możliwości.

Technologia ma być monetyzowana głównie w formule B2B, w tym poprzez ubezpieczycieli czy ośrodki szkolenia kierowców.