RB EBI 1/2020 | Zawarcie umowy z firmą audytorską

RB EBI 1/2020 | Zawarcie umowy z firmą audytorską

Zarząd Tech Invest Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 stycznia 2020 r. Spółka zawarła z firmą audytorską umowę o badanie:
– sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
– sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

Sprawozdania zostaną zbadane przez PKF Consult Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.