RB ESPI 4/2019 | Nabycie akcji Paymax S.A.

RB ESPI 4/2019 | Nabycie akcji Paymax S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Tech Invest Group S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 marca 2019 r. Spółka nabyła 7000 akcji Paymax S.A. z siedzibą w Krakowie, które stanowią 8,92% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów tej spółki. Łączna cena transakcji to 700 tys. zł.

Paymax jest pierwszą na polskim rynku spółką dostarczającą mPOS (mobile point-of-sale): mobilny terminal (kieszonkowych rozmiarów czytnik kart płatniczych) pozwalający przyjmować od klientów płatności w praktycznie dowolnej lokalizacji (w zasięgu sieci komórkowej lub wi-fi), poprzez połączenie ze smartfonem lub tabletem. Rozwiązanie to dedykowane jest zwłaszcza przedsiębiorcom, którzy nie realizują sprzedaży w stałych, stacjonarnych punktach, lecz na przykład prowadzą handel sezonowy czy też stoisko targowe.