RB ESPI 6/2019 | Inwestycja spółki celowej – LBL Systems Sp. z o.o.

RB ESPI 6/2019 | Inwestycja spółki celowej – LBL Systems Sp. z o.o.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („TIG”, „Emitent”) informuje, iż 26 kwietnia 2019 r. zawarta została umowa inwestycyjna („Umowa”) pomiędzy nowopowstałą spółką LBL Systems Sp. z o.o. („LBL Systems”) a czterema podmiotami, w tym z funduszem Kvarko ASI Sp. z o.o. („Kvarko”) prowadzącym działalność inwestycyjną i realizującym organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt BRIdge Alfa.

LBL Systems pozyskał na rozwój środki pieniężne w kwocie 1 mln zł, a Kvarko objęło 35,00% udziałów w tej spółce. TIG posiada 1/3 kapitału zakładowego Kvarko.

LBL Systems zaprojektuje i wdroży do sprzedaży innowacyjną rodzinę maszyn do druku 3D w technologii FDM (ang. Fused Deposition Modeling), która polega na warstwowym nakładaniu termoplastycznych tworzyw sztucznych. Znalazła ona wyjątkowo szerokie zastosowanie w wielu segmentach rynku, m.in. w przemyśle, branży medycznej, motoryzacyjnej, a także podczas realizacji projektów badawczych.

Zastosowane przez LBL Systems innowacje pozwolą rozwiązać głównie problemy związane z drukiem 3D w technologii FDM, takie jak:

– długi czas trwania procesu druku,

– niska dokładność wymiarowa drukowanych elementów,

– zahaczanie nieaktywnej głowicy o wydruk i problem zanieczyszczenia wydruku materiałem wyciekającym z drugiej, nieaktywnej głowicy,

– brak prostego i łatwo dostępnego serwisu dyszy drukujących i możliwości ich wymiany bez konieczności przerywania procesu drukowania,

– niedokładnie wypoziomowana platforma robocza oraz niewystarczająco dokładne pozycjonowanie głowicy w osi Z podczas drukowania pierwszej warstwy,

– brak dostępu do szerokiej gamy materiałów termoplastycznych do druku 3D z uwagi na niewystarczająco wysoką temperaturę pracy głowicy,

– brak przejrzystego oraz intuicyjnego sposobu obsługi urządzeń.

Rozwój technologii LBL Systems ma umożliwić wprowadzenie na rynek maszyn do druku 3D o parametrach nieosiągalnych obecnie przez konkurencję.