RB ESPI 8/2019 | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 r.

RB ESPI 8/2019 | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”) w załączeniu przekazuje informacje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („WZ”): ogłoszenie i treść projektów uchwał.

WZ zwołuje się na dzień 28 czerwca 2019 r. na godz. 14:30. Odbędzie się ono w siedzibie Spółki, pod następującym adresem: Tech Invest Group S.A., ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka.

Adres strony internetowej z pełną dokumentacją dotyczącą WZ: www.tigsa.pl/walne-zgromadzenie (zakładki: Relacje inwestorskie -> Walne Zgromadzenie).