RB EBI 2/2020 | Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.

RB EBI 2/2020 | Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.

Zarząd Tech Invest Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje daty publikacji raportów okresowych Spółki w roku obrotowym (równym rokowi kalendarzowemu) 2020:

– raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2019 r. – 20.03.2020 r.,
– raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 15.05.2020 r.,
– raport kwartalny za II kwartał 2020 r. – 14.08.2020 r.,
– raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 16.11.2020 r.

Powyższe raporty kwartalne będą raportami skonsolidowanymi zawierającymi również dane Spółki (jednostkowe), zgodnie z § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („ASO”).

Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. na podstawie § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.

Ewentualne zmiany powyższych terminów będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego, zgodnie z § 6 ust. 14.2 Regulaminem ASO.