RB ESPI 5/2020 | Zmiana terminu wykupu obligacji serii A

RB ESPI 5/2020 | Zmiana terminu wykupu obligacji serii A

Zarząd Tech Invest Group S.A. _dalej: „Spółka”, „TIG”_ informuje, że w wyniku zawarcia porozumień z obligatariuszami zmianie uległ termin wykupu wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii A – z 11.03.2020 r. na 01.10.2020 r.

Wartość nominalna obligacji serii A wynosi 1,00 mln zł.
Poza tym czynne są wyemitowane przez Spółkę obligacje serii A1 o wartości nominalnej 500 tys. zł _termin wykupu 31.12.2020 r._ i obligacje serii B o wartości nominalnej 240 tys. zł _termin wykupu 31.03.2020 r._, a ponadto Spółka ma zaciągnięte pożyczki w łącznej kwocie 63 tys. zł _termin spłaty 01.10.2020 r._.

Obligatariuszami i pożyczkodawcami są osoby będące znaczącymi akcjonariuszami TIG. Warunki transakcji są rynkowe.