RB ESPI 8/2020 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 marca 2020 r.

RB ESPI 8/2020 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 marca 2020 r.

Zarząd Tech Invest Group S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki _”WZ”_, które odbyło się 19 marca 2020 r.:

– Pan Mateusz Holly, któremu przysługiwały 8.344.294 głosy, tj. 49,91% głosów na WZ i 24,39% w ogólnej liczbie głosów Emitenta,
– Pretium Investments ASI Sp. z o.o., której przysługiwało 6.056.010 głosów, tj. 36,22% głosów na WZ i 17,70% w ogólnej liczbie głosów Emitenta,
– Pan Mariusz Muszyński, któremu przysługiwało 2.318.726 głosów, tj. 13,87% głosów na WZ i 6,78% w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Pan Mateusz Holly był reprezentowany na WZ przez Pana Mariusza Muszyńskiego – pełnomocnictwo bez wiążących dyspozycji co do sposobu głosowania.