RB ESPI 10/2020 | Złożenie przez inwestora oferty dokapitalizowania TIG i odkupu znacznych pakietów akcji od obecnych akcjonariuszy

RB ESPI 10/2020 | Złożenie przez inwestora oferty dokapitalizowania TIG i odkupu znacznych pakietów akcji od obecnych akcjonariuszy

W nawiązaniu do opublikowanego przez Tech Invest Group S.A. _dalej: „Spółka”, „TIG”_ raportu bieżącego nr 6/2020 Zarząd TIG informuje, że otrzymał datowany na dzień 31 marca 2020 r. dokument, z którego wynika, że niepowiązany ze Spółką podmiot trzeci _inwestor_ oferuje dokapitalizowanie TIG kwotami zgodnie z uzasadnionymi potrzebami związanymi z konkretnymi projektami inwestycyjnymi realizowanymi przez TIG, przy czym ma to być nie mniej niż 2 miliony złotych, a także odkupienie od trzech akcjonariuszy Spółki łącznie 16.719.030 akcji TIG _48,88% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce_, przy wycenie TIG na poziomie 18 milionów złotych. Inwestor wyraził zamiar realizacji transakcji do końca kwietnia 2020 r. z możliwością przedłużenia tego terminu o nie dłużej niż 2 tygodnie. Spółka niezwłocznie podejmie działania w celu ustalenia szczegółowych warunków oraz możliwości realizacji transakcji.