RB ESPI 11/2020 | Zmiana terminu wykupu obligacji serii B

RB ESPI 11/2020 | Zmiana terminu wykupu obligacji serii B

Zarząd Tech Invest Group S.A. _dalej: „Spółka”, „TIG”_ informuje, że w wyniku porozumień z obligatariuszami zmianie uległ termin wykupu wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii B – z 31.03.2020 r. na 31.12.2020 r.

Łączna wartość nominalna obligacji serii B wynosi 240 tys. zł.

Obligatariuszami są osoby będące znaczącymi akcjonariuszami TIG. Warunki transakcji są rynkowe.

O obligacjach serii B Spółka informowała m.in. raportem bieżącym nr 5/2020.